top of page

⧽Podstawy anatomii
⧽fizjologiczny przebieg porodu
⧽Wprowadzenie do hipnoporodu
⧽Głęboka relaksacja i techniki oddechowe
⧽Trening uważności i świadomości ciała
⧽pomocne narzędzia dla towarzysza
⧽Afirmacje i wizualizacje narodzin
⧽Plan przygotowania do porodu
⧽Pytania i odpowiedzi w przypadku dalszych wątpliwości
⧽Promowanie zaufania do  

naturalny proces, twoje własne ciało 
i intuicja


obejmuje całą zawartość klasycznego kursu grupowego

indywidualne konserwacja: Możliwa hipnoza i rozszerzona opieka terapeutyczna

⧽1:1 coaching online + 1 wizyta domowa (Berlin i okolice)
 

Opłata za kurs 1:1 to 820 euro.


Uwaga:
Dzięki intensywnemu, osobistemu wsparciu
przyjmuje tylko 2 miejsca w miesiącu.

hypnobirthing.berlin
kurs grupowy

1:1
Kurs hipnoporodu

bez problemu.pakiet
(inkluzywne w 1:1 kursie, możliwość rezerwacji jako dodatek do kursów grupowych) 


𖥸Wsparcie terapeutyczne
 
wg C. Rogers & PEP® (psychologia zorientowana na proces i ucieleśnienie)

Opłata za pakiet Ontop (85 min.) wynosi 55 euro.  


Dla kogo jest dodatkowa nadaje się do nadzoru?
Dla wszystkich kobiet lub ich towarzyszek, które po kursie hipnoporodu nadal mają tematy emocjonalne, którym chciałyby poświęcić się bardziej. 

 

bottom of page